Kategorijos

Briedžio anekdotas

Bėga Briedis per mišką, žiūri kiškis į veną leidžiasi. Briedis: “Ei Žvairy, tu ką čia darai. Geriau einam, palakstysim. Sportas – sveikata”. Bėga briedis, o paskui kiškis. Žiūri – lapė už krūmo LSD ant liežuvio deda. Briedis: “Tu Ką Rudoji, pakvaišai? Save žaloji, geriau einam palakstysim, pasportuosim”. Bėga briedis, o paskui zuikis ir lapė, žiūri – meška Ekstassy tabletes ryja. Briedis: “Tu ką meškut, pakvaišai, sau gyvenimą žaloji, geriau einam visi, po mišką palakstysim, pasportuosim. Meška: “Eik velniop Briedi. Tu kai prisirūkai marichuanos – visas miškas paskui tave turi lakstyti.”

briedis

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>