Kategorijos

Vakarų Europos pinigų raida iki Amerikos atradimo

Viduramžių vadovų monetarinė politika. Įvairių pinigų pavidalų suskirstymo sudarytos rūšys vadinasi pinigų sistemos. Kai pinigai rūšiuojami pagal medžiagą, galima nustatyti galvijų, kalių, metalų ir kt. Pinigų sistemas. Kai metaliniai pinigai skirstomi pagal metalo rūšį, bus geležies, vario, sidabro, aukso pinigų sistemos. Romos imperijos griuvėsiuose prasideda Vakarų Europos didelės pinigų anarchijos laikai. Įvairios germaniškos […]

Pirmykščiai pinigai

Racionalių pinigų kilmės istorijų atsiradimo priežastys: 1) XVIIIa. Filosofinio racionalizmo srovės, 2) sudėtinga pačių pinigų esmė ir tikslingai išplėtotos jų funkcijos. XVIIIa. Žmogus tikėjo proto visagalybe – istorikai ir ekonomistai tyrinėjo netolimos praeities ir dabarties ūkio reiškinius ir pastebėjo, kad tas ūkis laikosi pinigais, kurie ūkyje atlieka labai svarbias funkcijas, kurios yra labai […]

Buhalterinės apskaitos esmė

Buhalterinė apskaita – tai analizė (interpretacija), klasifikacija ir finansinių operacijų registracija verslo apskaitos knygose. Apskaita, tai viena pirmųjų informacijos gavimo sistemų ūkinei – finansinei veiklai valdyti. Apskaita, tai daugybė sričių, iš jų, mokesčių skaičiavimą, finansinių ataskaitų analizę, valdymo bei finansinę apskaitą apimantis terminas. Tai standartizuotas ekonominės informacijos identifikavimo, išmatavimo, registravimo, klasifikavimo, apibendrinimo ir […]

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai

Šis nusidėvėjimo metodas rekomenduojamas taikyti tokiam ilgalaikiui turtui, kurio dėvėjimasis priklauso nuo naudojimo intensyvumo, todėl šis metodas taikomas tik tada kai pakankamai tiksliai iš techninės dokumentacijos galima numatyti pagamintos produkcijos kiekį naudojantis šiuo ilgalaikiu turtu.

Metų skaičiaus metodas – skaičiuojama nuo nudėvėjimo vertės, tačiau pirmaisiais turto naudojimo metais produkcijos savikainą ar veiklos sąnaudas […]

Kaštų apskaita

Kaštų apskaita uždaviniai

1. Uždavinys Biudžetai ir biudžetų struktūra. Naudodami pateiktus skaičius sudaryti tokius. Pardavimų biudžetas (Lt.) I pusmetis II pusmetis Už metus Prognozuojami limonado pardavimai (vnt) 540 540 1080 Prognozuojami dietinio limonado pardavimai (vnt) 252 252 504 Limonado pardavimo kaina (prt) 9000 9000 Dietinio limonado pardavimo kaina (prt) 8500 8500 Pardavimai iš viso (tūkst. […]