Kategorijos

Rašinys: informacinių technologijų raida

Informacija – tai žinios, kurias galima perduoti, priimti ir įsiminti. Jutimo organai (regos, klausos, lytėjimo ir kiti) informaciją iš aplinkos perduoda į smegenis , o šios ją apdoroja ir kontroliuoja tolesnius mūsų veiksmus. Taip mes suvokiame aplinką, kurioje gyvename, įgyjame įgūdžių ir patirties. Netgi paprasčiausi vienaląsčiai gyvūnai geba justi aplinkos veiksnius (pavyzdžiui, šviesą, […]

Satanistinis mokymas

Satanizmas yra tam tikra žmogaus dvasios orientacija, pasižyminti krikščioniškų vertybių neigimu, neapykanta joms. Satanistams pats Šėtonas yra kovos, priešinimosi, priešgyniavimo, galios bei valdžios dievas. Jie tvirtina, kad visos religijos yra melagingos, kadangi jų daug ir visos jos sugalvotos žmonių, linkusių į mazochizmą. Šėtono šventyklos turi tarnauti laisvam žmonijos siautėjimui, neribotam gyvuliškumui. Savo apeigose […]

Satanistinių kultų atsiradimas ir išplitimas

Velnio garbinimo kultai egzistavo dar prieš krikščionybę. XVIII a. Anglijoje gana trumpą laiką egzistavo Pragaro ugnies klubas, per Benjaminą Frankliną išplitęs net Amerikos kolonijose. XX am. pr. Pradėta kalbėti apie Aleisterio Crowley (1875-1947) veiklą. A.Crowley pasivadinęs “antikristu”, ”žvėrimi 666 iš Apokalipsės” gimė Anglijoj, Lemingtone, religingoje puritonų šeimoje. Suaugęs nutraukė santykius su savo šeima, […]

Lietuvos pinigai nuo Vytauto laikų

Laisvosios Lietuvos pinigai. Dar Vytauto laikais Lietuvoje paplito čekų grašis, kuris visiškai išstumia lietuviškąsias kapas. Tik XVa., po 60m, vėl imami kalti lietuviški pinigai denariukai ar pinigėliai. Ypač mūsų pinigais ir jų kalimu rūpinosi kunigaikštis Aleksandras (1492-1506m.). Tačiau būtent jo laikų ant mūsų pinigų šalia mūsų Vyčio atsirado ir lenkų erelis. 1501 m. […]

Pinigai 1931-1938 metais

Didelėmis pastangomis buvo atstatyti karo ir pokarinės infliacijos sugriauti pinigai. Anglija. 1931m atpalaidavo svarą nuo aukso standarto. Anglijos mokėjimų balansas tapo pasyvus, išaugo jo deficitas ir rijo aukso atsargas. Angliją prislėgė didžioji ekonominė krizė: aukšti gamybos kaštai numušė eksportą ir pakėlė vidaus rinkoje dirbinių kainas, biudžetas paskendo deficituose, atsirado 2,5 milijono bedarbių. Pasaulio […]

Pinigai pokario ir iki 1931m.

1920m. suskaičiavus visų kariavusių valstybių karo išlaidas paaiškėjo, kad Didysis karas kainavo 2250 milijardus litų. Visų valstybių skolos išaugo 88 milijardais litų ir sudarė 110 milijardų skolą. JAV, stodamos į karą, darė pelningą operaciją ir karui pasibaigus pateikė Europai milžiniškas sąskaitas. Amerikos pavyzdžiu Europos valstybės irgi pateikia viena kitai milžiniškas skolų sąskaitas. Didysis […]

Pinigai iki ir pasaulinio karo metais

XIXa. Viduryje vėl smarkiai padidėjo aukso gamyba ir labai pakilo aukso paklausa, nes finansinio kapitalizmo sukurtas kredito ūkis reikalavo nuolatinių stambių ir greitai vykdomų mokėjimų, kuriems labiausiai ir tiko monetų ir lydinių pavidalu auksas. Taip pat padidėjo sidabro produkcija ir paklausa. Keičiasi aukso ir sidabro vertės santykis. Pagal Greašamo dėsnį aukso pinigai tampa […]

Vakarų Europos pinigai po Amerikos atradimo

Medžiagų pinigams gamyba ir tų medžiagų tarpusavio vertės santykiai. Aukas ir sidabras turi svarbią reikšmę ne tik pinigų politikai, bet ir pinigų teorijai. Aukso ir sidabro gamyba visais laikais veikė piniginių sistemų raidą. Brangiųjų metalų gamyba skirstoma pagal įvairius tos gamybos kitėjimus tam tikrais periodais. V.Jurgutis suskirstė juos kiek galima ilgesniais periodais.

Lietuvos pinigai iki Amerikos atradimo

Pirmykščiai lietuvių pinigai. Lietuviai senovėje vartojo svetimas monetas. Įvairiais lakais buvo vartojamos įvairios monetos, priklausomai nuo politinių santykių, prekybinių ryšių su kitomis tautomis. Nors Lietuva nebuvo pasaulinės prekybos centras, tačiau ribojosi su šalimis, vysčiusiomis tarptautinę prekybą. Vakaruose lietuvių kaimynai buvo prūsai – gintaro prekybos centras. Spėjama, kad ir į Lietuvą užklysdavo senovės romėnų […]

Viduramžių pinigų teorijos

Iki XIIa. Beveik visai nesirūpinta pinigų klausimais , nes natūralaus ūkio sąlygomis pinigai dar neturėjo tokio svarbaus vaidmens. Pinigų klausimais pradedama ypač domėtis XIII-VIVa., nes kas kart labiau įsigalėjo kapitalistinė ūkio santvarka ir Vakarų Europos susipažinimas su Aristotelio “Politika” ie “Etika”. Pradeda reikštis 2 pinigų teorijų srovės: 1 – nominalizmas; 2- substancializmas arba […]

Informacinių technologijų raida

Informacija – tai žinios, kurias galima perduoti, priimti ir įsiminti. Jutimo organai (regos, klausos, lytėjimo ir kiti) informaciją iš aplinkos perduoda į smegenis , o šios ją apdoroja ir kontroliuoja tolesnius mūsų veiksmus. Taip mes suvokiame aplinką, kurioje gyvename, įgyjame įgūdžių ir patirties.

Netgi paprasčiausi vienaląsčiai gyvūnai geba justi aplinkos veiksnius […]

Kiniečių išbandymas

Vaikinukas, Kinijos provincijoje, vakare užsuka į kaimo trobelę ir prašo leist pernakvot. Kinietis, senukas sutinka, tačiau su viena sąlyga – jei jis bent pirštu palies jo dukrelę, tai turės patirti tris pačius baisiausius kiniečių kankinimo budus. Pamastęs, kad jau tokio kriošenos dukrelė tikrai bus sena, sudžiuvusi senmergė, vaikinas sutiko su tokia neįprasta sąlyga.

[…]

Fizikos laboranto dienoraštis 2 dalis

Prabėgo trys metai..

Balandžio 5. Gerai laisvėje. Šefas nenori mūsų matyti.

Balandžio 6. Įsidarbinome kaimyninėje laboratorijoje. Institutas pasikeitęs. Kiti laikai atėjo. Visi svaigsta inicijavimu, bendradarbiavimu ir ,aišku, pinigais. Neliko polėkio. Liūdna. Geras spiritas deficite.

Balandžio 10. Jaunimas nemoka žaisti Quake’o. Netgi pirmojo. Logika – “pradžioje pinigai- darbas […]

Fizikos laboranto dienoraštis

Birželio 10. Išbandėm mažatriukšmį stiprintuvą. Kas 8 sekundės registruojami neaiškios kilmes impulsai. Kitą dieną išanalizavom trukdžių spektrą. Radom šaltinį. Tai Aerouosto navigacinis radaras.

Birželio 12. Testavome naujus kompiuterius. Furjė ir Laplaso transformacijos skaičiuojasi puikiai. Žaidimų nestabdo.

Birželio 13. Testavom monitorius. Po 3 minučių pasirodė nematytas botas. Bandėm nufragint trise. […]

Senovės lietuvių mityba

Kiekviena tauta turi tik jai būdingą mitybą. Ją lemia įvairūs veiksniai: gamtinė aplinka, pagrindinės ir pagalbinės ūkio šakos, žemės ūkis ir pramonės gamybos plėtojimas, maisto ruošimo tradicijos, papročiai, kultūra it kt. Seniau, kai tautos gyveno sėsliau, ir valgiai būdavo būdingi tik tam, o ne kitam regionui. Kuomet pradėta daugiau keliauti, daug valgių, jų […]

Kaip programuotojai statytų namus

Kovo 1 d. Valio, mums pasiūlė gerą sutartį! Statysime dvylikos aukštų gyvenamąjį namą! Iš džiaugsmo išgėrėme dvi dėžes alaus.

Kovo 2 d. Užsakovui nepatinka, jog baigsime tada, kai baigsime. Jis prašo konkretesnių terminų. Tamsūs žmonės užsakovai, jie visiškai neišmano šiuolaikinių technologijų.

Kovo 3 d. Planavome terminus, išgėrėme tris dėžes alaus. Petras sako, jog darbo yra […]

Lietuvos priešistorė

Pasitraukus ledynams paskui tundroje besiganančius šiaurės elnius į Lietuvos teritoriją iš pietų ir pietvakarių atėjo pirmieji gyventojai. Tai buvo apie X tūkstantmetį pr. Kr. Nedideli medžiotojų būreliai trumpalaikes stovyklas įsirengdavo sraunių upių pakrantėse. Jie paliko pirmuosius įrankius: iš titnago pagamintus strėlių antgalius, kailiams apdirbti reikalingus gremžtukus, grandukus. Pagal strėlių antgalių formą archeologai išskiria dvi jų […]

II pasaulinis karas ir vėliau – datos

1938 03 Anšliusas – Austrijos Prisijungimas prie Vokietijos 1938 rudenį Miuncheno suokalbis ( Mussolinis, Čemberlenas, Daladjė, Hitleris) Nutarta atiduoti Sudetus Vokietijai. 1939 03 16 Vokietija puola Čekoslovakiją ir okupuoja. 1939 03 23 Vokietija okupuoja Klaipėdą 04 17 Italija okupuoja Albaniją 1939 08 23 Ribentropo – Molotovo paktas ( 10 metų nepuolimo sutartis. Buvo pasidalinta įtakos […]

Pasaulio istorijos datos

476 žlugo V.Romos imperija; 486 Įkurta frankų valstybė; 622 Muchamedas persikelia išš Mekos į Mediną; 634-644 kalifo Omaro valdomi arabai nukariauja Siriją, Palestiną, Egiptą , Iraną; 732-frankai sumuša arabus prie Puatjė; 768 –814 Karolio didžiojo valdymas; 843 Verdeno sutartis; 988 Rusios krikštas; 1033 badas Europoje; 1019 –1054 Jaroslavo išmintingojo valdymas; 1054 galutinai suskilo krikščionių bažnyčia; […]

Lietuvos datos

X tūkst. Pr. Kr – dabartinės Lietuvos teritorijoje įsikuria pirmieji nuolatiniai gyventojai Apie 2 tūkst. Pr.kr atsikrausto indoeuropiečiai; II tūkst. Pr kr baltų susidarymas; Apie 1700 m. Lietuvos teritorijoje atsiranda metalo dirbinių; VI-Va. Pr kr –V-VIa atskirų baltų genčių kūrimasis; 98 m. Tacitas mini aisčius; 854 kurių karas su švedais Apuolės pilis; 1009 Kvedliburgo analai […]