Kategorijos

Kaštų apskaitos uždaviniai

2 užduotis. Gamybinė savikaina-procesinis metodas

Procesas A įvertinant gamyboje likusias nebaigtas gamybos užbaigtumo laipsnį

Tiesioginės žaliavos 15000

Tiesioginis darbas 27200

Pridėtiniai kaštai 4200

Viso: 46400

Procesas B

Tiesioginės žaliavos 4800

Tiesioginis darbas 1440

Pridėtiniai kaštai 3200

Viso: 9440

Procesas A

Laikotarpio pradžioje Laikotarpio pabaigoje

Tiesioginės žaliavos 37 500 15 000

Tiesioginis darbas 34 000 27 […]

Kaštų apskaitos uždavinys

1 užduotis. Kaštų atsispindėjimas finansinėje atskaitomybėje

a) Randame gamybos kaštus

Gamybos kaštai = Tiesioginės žaliavos + tiesioginis darbas + pridėtiniai kaštai

Gamybos kaštai: 0

Tiesioginės žaliavos

90 000+ 750 000 – 60 000 = 780 000

Tiesioginis darbas

150 000

Pridėtiniai kaštai:

Netiesioginiai darbo kaštai 300 000+

Draudimas 40 000+

Pagalbinės medžiagos 15 000+

Komunalinės […]

Kaštų informacijos naudojimas kainodaroje

Kaštų informacijos naudojimas kainodaroje. Kainodaros esmė kaštų apskaitos kontekste. Pajamos = pardavimo kaina x kiekis. Pardavimo kaina = kaštai+ antkainis. Kainos nustatymas kaštų apskaitos kontekste. Kainodara trumpu laikotarpiu. produkto indėlio metodas: vienkartiniai užsakymai, produkcijos asortimento ir gamybos lygio adaptavimas prie esamų rinkos sąlygų, kainodara ilgu laikotarpiu-pateikiami požiūriai, kaštai plius kainodara.

Reikalaujama […]

Kaštų informacijos naudojimas

Kaštų informacijos naudojimas įvairių sprendimų priėmimui. Sprendimų priėmimo procesas ir susiję kaštai. Valdymo apskaitos vienas iš tikslų-padėti priimti įvairius valdymo sprendimus. Susiję kaštai- tai tie laukiami kaštai, kurie, priimant sprendimą, skiriasi tarp analizuojamų veiklos alternatyvų. privalo būti būsimi kaštai, turi skirtis tarp alternatyvų* turi būti susiję su priimamu sprendimu

Susiję kaštai […]

Kaštų apimties pelno analizė

Kaštų apimties pelno analizė nagrinėja bendrų įmonės pajamų, bendrų kaštų ir veiklos pelno elgseną, pasikeitus bent vienam iš 5 pagrindinių Kaštų apimties pelno analizės elementų: produkto kainos, veiklos lygio, kintamų kaštų produkcijos, bendrų pastovių kaštų, parduotų produktų asortimento.

Kaštų apimties pelno analizė-išskirtinio atvejo, kuriame yra naudojama tik vienas pajamas ir kaštus […]

Biudžetų kontroliavimas bei koregavimas

Biudžeto kontroliavo esmė. Planas yra reikalingas tik tada, jeigu jis vėliau lyginamas su rezultatu ir analizuojamas neatitikimų priežastys. Biudžetiniai duomenys- tai norimas pasiekti rezultatas, kurį užsibrėžė įmonės vadovybė, ir gali būti naudojama lyginimui su rezultatu, siekiant efektyvesnio įmonės valdymo

Variacijos samprata

Variacija- tai skirtumas tarp standartinių kainų bei faktinių […]

Kaštų apskaita. Standartai

Standartas- tai tam tikro veiksmo/reiškinio priimtinas dydis. Lietuvoje dar vadinama “normatyvas”

Kaštų standartas susideda iš kiekio standarto ir kanos standarto

Standartinis kiekis-parodo koks išteklių kiekis turi būti panaudotas, gaminant vieną produkcijos vienetą.

Standartinė kaina-parodo, kokia kaina turi būti priskiriama naudojamų išteklių vienetui.

Standartų tipai:

Kaštų apskaita. Biudžetavimas

Biudžetas – tam tikram apibrėžtam laikotarpiui sudarytas įmonės ar jos dalies veiklos planas, išreikštas kiekybiniai vienetais.

Biudžetavimas – formali planavimo proceso dalis, kurios rezultate yra sudaromi įvairaus lygio biudžetai

Sudarant biudžetus turi būti sprendžiami tokie uždaviniai: verslo valdymo koncepcijos suformulavimas (finansinės-ūkinės veiklos planavimas tam tikram laikotarpiui, įmonės pajamų ir […]

Kaštų apskaita

Kaštų apskaita uždaviniai

1. Uždavinys Biudžetai ir biudžetų struktūra. Naudodami pateiktus skaičius sudaryti tokius. Pardavimų biudžetas (Lt.) I pusmetis II pusmetis Už metus Prognozuojami limonado pardavimai (vnt) 540 540 1080 Prognozuojami dietinio limonado pardavimai (vnt) 252 252 504 Limonado pardavimo kaina (prt) 9000 9000 Dietinio limonado pardavimo kaina (prt) 8500 8500 Pardavimai iš viso (tūkst. […]