Kaštų apskaitos uždaviniai

2 užduotis. Gamybinė savikaina-procesinis metodas Procesas A įvertinant gamyboje likusias nebaigtas gamybos užbaigtumo laipsnį Tiesioginės žaliavos    15000 Tiesioginis darbas    27200 Pridėtiniai kaštai    4200 Viso: 46400 Procesas B Tiesioginės žaliavos    4800 Tiesioginis darbas    1440 Pridėtiniai kaštai    3200 Viso: 9440 Procesas A Laikotarpio pradžioje    Laikotarpio pabaigoje Tiesioginės žaliavos 37 500          15 000 Tiesioginis darbas 34 000           27 … Read moreKaštų apskaitos uždaviniai

Kaštų apskaitos uždavinys

1 užduotis. Kaštų atsispindėjimas finansinėje atskaitomybėje a) Randame gamybos kaštus Gamybos kaštai = Tiesioginės žaliavos + tiesioginis darbas + pridėtiniai kaštai Gamybos kaštai: 0 Tiesioginės žaliavos 90 000+ 750 000 – 60 000 = 780 000 Tiesioginis darbas 150 000 Pridėtiniai kaštai: Netiesioginiai darbo kaštai 300 000+ Draudimas 40 000+ Pagalbinės medžiagos 15 000+ Komunalinės … Read moreKaštų apskaitos uždavinys

Kaštų informacijos naudojimas kainodaroje

Kaštų informacijos naudojimas kainodaroje. Kainodaros esmė kaštų apskaitos kontekste. Pajamos = pardavimo kaina x kiekis. Pardavimo kaina = kaštai+ antkainis. Kainos nustatymas kaštų apskaitos kontekste. Kainodara trumpu laikotarpiu. produkto indėlio metodas: vienkartiniai užsakymai, produkcijos asortimento ir gamybos lygio adaptavimas prie esamų rinkos sąlygų, kainodara ilgu laikotarpiu-pateikiami požiūriai, kaštai plius kainodara. Reikalaujama investicijų grąža (ROI) paremta … Read moreKaštų informacijos naudojimas kainodaroje

Kaštų informacijos naudojimas

Kaštų informacijos naudojimas įvairių sprendimų priėmimui. Sprendimų priėmimo procesas ir susiję kaštai. Valdymo apskaitos vienas iš tikslų-padėti priimti įvairius valdymo sprendimus. Susiję kaštai- tai tie laukiami kaštai, kurie, priimant sprendimą, skiriasi tarp analizuojamų veiklos alternatyvų. privalo būti būsimi kaštai, turi skirtis tarp alternatyvų* turi būti susiję su priimamu sprendimu Susiję kaštai = išvengiami kaštai = … Read moreKaštų informacijos naudojimas

Kaštų apimties pelno analizė

Kaštų apimties pelno analizė nagrinėja bendrų įmonės pajamų, bendrų kaštų ir veiklos pelno elgseną, pasikeitus bent vienam iš 5 pagrindinių Kaštų apimties pelno analizės elementų: produkto kainos, veiklos lygio, kintamų kaštų produkcijos, bendrų pastovių kaštų, parduotų produktų asortimento. Kaštų apimties pelno analizė-išskirtinio atvejo, kuriame yra naudojama tik vienas pajamas ir kaštus apsprendžiantis veiksnys – veiklos … Read moreKaštų apimties pelno analizė

Biudžetų kontroliavimas bei koregavimas

Biudžeto kontroliavo esmė. Planas yra reikalingas tik tada, jeigu jis vėliau lyginamas su rezultatu  ir analizuojamas neatitikimų priežastys. Biudžetiniai duomenys- tai norimas pasiekti rezultatas, kurį užsibrėžė įmonės vadovybė, ir gali būti naudojama lyginimui su rezultatu, siekiant efektyvesnio įmonės valdymo Variacijos samprata Variacija- tai skirtumas tarp standartinių kainų bei faktinių kainų ir/ar standartinio kiekio ir faktinio … Read moreBiudžetų kontroliavimas bei koregavimas

Kaštų apskaita. Standartai

Standartas- tai tam tikro veiksmo/reiškinio priimtinas dydis. Lietuvoje dar vadinama “normatyvas” Kaštų standartas susideda iš kiekio standarto ir kanos standarto Standartinis kiekis-parodo koks išteklių kiekis turi būti panaudotas, gaminant vieną produkcijos vienetą. Standartinė kaina-parodo, kokia kaina turi būti priskiriama naudojamų išteklių vienetui. Standartų tipai: Idealūs standartai-tokie, kurie gali būti pasiekti prie geriausių aplinkybių Realūs standartai- … Read moreKaštų apskaita. Standartai

Kaštų apskaita. Biudžetavimas

Biudžetas – tam tikram apibrėžtam laikotarpiui sudarytas įmonės ar jos dalies veiklos planas, išreikštas kiekybiniai vienetais. Biudžetavimas – formali planavimo proceso dalis, kurios rezultate yra sudaromi įvairaus lygio biudžetai Sudarant biudžetus turi būti sprendžiami tokie uždaviniai: verslo valdymo koncepcijos suformulavimas (finansinės-ūkinės veiklos planavimas tam tikram laikotarpiui, įmonės pajamų ir kaštų optimizavimas..), planų komunikavimas įvairių lygių … Read moreKaštų apskaita. Biudžetavimas

Kaštų apskaita

Kaštų apskaita uždaviniai 1. Uždavinys Biudžetai ir biudžetų struktūra. Naudodami pateiktus skaičius sudaryti tokius. Pardavimų biudžetas (Lt.) I pusmetis    II pusmetis    Už metus Prognozuojami limonado pardavimai (vnt)     540    540    1080 Prognozuojami dietinio limonado pardavimai (vnt)    252    252    504 Limonado pardavimo kaina (prt)    9000    9000 Dietinio limonado pardavimo kaina (prt)    8500    8500 Pardavimai iš viso … Read moreKaštų apskaita