Kategorijos

satanistų verbavimo technikos

Kiekvienas žmogus, nepaisant šeimos kilmės, tradicijų, gali būti užverbuotas į kultą. Šiuo atveju svarbiausias yra verbuotojo įgudimas. Į verbuotojo tinklą patenka asmenys, kurie nežino, kad beveik visada prie jų prieinama ne atsitiktinai, bet suplanuotai. Taip pat asmuo iki galo nesupranta, kad yra bandoma pakeisti jo asmenybę ir yra vykdoma visuomeninė ir psichologinė manipuliacija. […]

Satanistinė problema šiais laikais

Šių laikų žmogui yra siūlomos teorijos, siūlomi patys įvairiausi metodai, buriamos mokymų grupės, kur teigiama, kad žmogus savo optimizmu, tikėjimu sėkme, gyvenimo pažinimu gali užtikrinti pergalingą bei klestintį gyvenimą, kuriame nėra skurdo, vargo ar net ligų. Tokia žmogaus psichologinė būsena bei mąstysena lemia gyvenimo kokybę. Visa tai būtų galima suvesti į pozityvaus mąstymo […]

Satanistinė muzika

Ne vienas jaunuolis sąlytį su satanizmu patiria per spiritistines praktikas. Satanizmą jie praktikuoja asmeniškai, remdamiesi magine okultine literatūra, kiti tiesiogiai kontaktuoja su satanistiniais ordinais. Tačiau reikėtų pabrėžti,kad satanistinės idėjos plinta ir per tam tikro stiliaus muziką. Muzika visada buvo jaunimo kultūros centre. Problemos iškyla tada, kai muzika skatina nenormalų elgesį. “Naktiniu Prievartautoju” pramintas […]

Juodosios mišios

Niekas taip glaudžiai su satanizmu nesiejama,kaip juodosios mišios. Vienas pagrindinių šaltinių, kuriuo satanistai naudojasi savo ritualų pravedimui, yra A.Š. La Vėjaus “Satanistinių ritualų knyga”. La Vey šėtono biblijoje taip aprašo šią ceremoniją:”savo esme juodosios mišios – Romos Katalikų Bažnyčios mišių parodija , bet taip pat laisvai gali būti paverstos bet kurios kitos religinės […]

Satanistinės bendruomenės

Pasaulyje yra daugybė satanistinių brolijų, vienos iš jų vadina save ordinais, kitos gi bažnyčiomis. Satanistines grupuotes galima suskirstyti į keturis lygius, priklausomai nuo veiklos rimtumo ir žmonių pritraukimo: Pirmasis lygis – tai asmeniškai studijuojantys, mėgėjai. Šiam lygmeniui priklauso individai, kuriuos pritraukė populiarios knygos ar kiti prieinami šaltiniai. Antrajam priklauso psichopatiniai satanistai, kuriems atrodo, […]

Satanistinių kultų atsiradimas ir išplitimas

Velnio garbinimo kultai egzistavo dar prieš krikščionybę. XVIII a. Anglijoje gana trumpą laiką egzistavo Pragaro ugnies klubas, per Benjaminą Frankliną išplitęs net Amerikos kolonijose. XX am. pr. Pradėta kalbėti apie Aleisterio Crowley (1875-1947) veiklą. A.Crowley pasivadinęs “antikristu”, ”žvėrimi 666 iš Apokalipsės” gimė Anglijoj, Lemingtone, religingoje puritonų šeimoje. Suaugęs nutraukė santykius su savo šeima, […]